STUDIO     NIEUWS     PROJECTEN     BLOG     MEEGEWERKT AAN     CONTACT


< vorig project

volgend project >

36 appartementen Da Costa Dieren

De nieuwbouw is gesitueerd op een groene plek aan de Harderwijkerweg op de overgang tussen gesloten bebouwing en een meer open bebouwing in de groene uitlopers van de Veluwe.

In verschillende bijeenkomsten met de bewoners is nagedacht over het wonen in het groen. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met SAB een stedenbouwkundig plan opgezet. Deze bebouwingsenveloppe, twee haaks op elkaar staande gebouwen, met ieder 18 appartementen in 3 en 4 bouwlagen is vervolgens met de omwonenden en gemeente vastgesteld.

Ik heb me ingezet voor een grote centrale groene ruimte. Een plek voor de nieuwe bewoners maar zeker ook voor de buurt. De invulling van deze groenen zone, de terreininrichting, heb ik verzorgd. Het parkeren is grotendeels aan het zicht onttrokken door dit achter de bebouwing te situeren.

De appartementen maken deel uit van de woonservice zone rondom het zorgcentrum Beverode. De nieuwbouw kan qua schaal en bebouwingshoogtes worden gezien als intermediair tussen de omliggende woonbebouwing en het grote naastgelegen zorgcentrum. De gebouwen zijn geleed in volumes met 3- en 4 bouwlagen, die ten opzichte van elkaar zijn verschoven. In de tussenruimte bevindt zich de hoofdontsluiting. De entrees, gelegen aan de achterzijde van de bebouwing, worden gemarkeerd door de liftschachten.

     

Dit project is gerealiseerd als projectarchitect bij Van de Looi en Jacobs Architecten
< vorig project

volgend project >