PROJECTEN


< vorig project

volgend project >

Ulft2020 - aanpak (winkel)leegstand

Ulft2020 is een initiatief van  Dick van Aken (architect) en Olaf Molenaar (communicatie en marketeer). Gestart als samenwerkingsverband in maart 2014 vanuit een wederzijdse ambitie de neergaande spiraal van het oude centrum om te buigen door kansen in beeld te brengen en daarin een verbindende rol te spelen.

Met Ulft2020 hebben zij  een start gemaakt met het bottum-up oplossen van een probleem dat de gemeente Oude IJsselstreek zelf niet alleen het hoofd kan bieden. De aanpak is vooral dóen en gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en ruimte om te experimenteren. In juni 2014 presenteerde zij hun plannen voor een overvolle zaal in het Klooster te Ulft. De aanpak wordt zichtbaar in de F.B. Deurvorststraat en ir. Sassenstraat.

De samenwerking is in juli 2015 geformaliseerd onder de noemer Stichting Ruimtemakelaars.

 

Lees blog: 
Winkelleegstand is een geluk bij een ongeluk

waarom krampachtig vasthouden aan de winkelstraat

 

Kwartiermakers

Ulft2020 was en is voor Olaf en Dick een proeftuin. Zelf hebben zij voor dit project de rol van kwartiermaker aangemeten. Een
kwartiermaker is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveert. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider.

Daarin adviseren zij gemeente, ondernemers en gebouweigenaren en proberen hen met elkaar te verbinden.  Tevens ontwikkelen zij concepten voor gebouwen.

De ervaringen die Dick van Aken en Olaf Molenaar hebben opgedaan met Ulft2020 willen zij ook voor andere kernen gaan inzetten. Dit zal gebeuren vanuit de Stichting Ruimtemakelaars.

In groen De oude dorpsstraat, FB Deurvorststraat en ir. Sassenstraat die zijn functie verloren heeft en thans ligt tussen de twee harten van Ulft

Waarom Ulft2020

Als gevolg van de concentratie van het winkelgebied rondom het Kennedyplein, de Kerkstraat en de Blenk, van toenemende internetverkoop, schaalvergroting, vergrijzing en ontgroening zijn de winkels in de ‘oude’ winkelstraten F.B. Deurvorststraat en Ir. Sassenstraat  in Ulft leeggelopen. De straten hebben hun functie en levendigheid verloren. Sinds enige jaren is het DRU industriepark het culturele hart van Ulft en omstreken. Daarmee ligt het oude centrum tussen het winkelhart en het culturele hart.

De winkelleegstand in de twee straten is geen conjunctureel probleem, maar een structureel probleem dat in de toekomst alleen maar groter wordt. Panden die nu al leegstaan, zullen geen winkelfunctie meer krijgen. Uit gepresenteerd onderzoek van DTNP blijkt dat Ulft in toenemende mate te maken gaat krijgen met winkelleegstand. Inmiddels raakt de leegstand niet alleen individuele panden. Je kunt vaststellen dat een heel gebied met deze problematiek te kampen heeft. De omgeving verwordt tot een verlaten, vervallen en ongedefinieerde ruimte. DTNP stelt: "Een krimpende winkelbehoefte maal een krimpende bevolking is krimp in het kwadraat. Dit is pas het begin". De vraag is: Hoe blijf je als dorp en regio aantrekkelijk? Hoe kun je jongeren vasthouden in de streek? Hoe kun je het gebrek aan economische activiteiten en perspectief op opleiding en werk oplossen?

 

Nieuwe ideeën hebben gebouwen nodig nabij het centrum

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, klik hier.

 

In blauw leegstand of de uitstraling van leegstand augustus 2013, met in rood het klooster

Maakindustrie centraal

Welke functies zijn geschikt voor alle leegstaande panden? Meer winkels is geen optie. Ombouwen tot woning of slopen voor nieuwbouw is in Ulft geen optie vanwege de beperkte woning-contigenten.
Ulft2020 heeft een visie ontwikkeld waarbij de voormalige winkelstraten F.B. Deurvorststraat en Ir. Sassenstraat worden omgevormd tot levendige maakstraten. Dit past uitstekend in deze tijd en past bij Ulft. Het herbestemmen van winkels naar kleinschalige maaklokalen past in het imago van Ulft met de van oudsher aanwezige maakindustrie.  

In de visie worden de Deurvorststraat en Sassenstraat straten met gemengde functies als werk, winkels, woningen en horeca, zoals dat vroeger ook was in de oude dorpsstraat. Het gebied kan een verbindende schakel vormen tussen het winkelhart en het culturele hart.  

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe ontwikkeling van collectieve kleinschalige maaklokalen, ter vergelijking met een ondernemerscentrum voor beeldschermwerkers.  

Ulft2020 gelooft dat een streek pas kan groeien als er economische activiteit is. De van oudsher aanwezige maakindustrie is hier een goed voorbeeld van. Ulft2020 vindt het  van groot belang dat er weer plekken komen waar makers bij elkaar kunnen komen om nieuwe economische activiteiten te starten.


De metamorfose van de Deurvorststraat in Ulft

Ulft2020 kijkt graag vooruit. Maar nu ook het tweede deel van het oude pand de Leeuw in gebruik is genomen vinden wij het een mooi moment om even achterom te kijken.
Pea, de Bouquetterie, Staentlet en La moda by Karin openden hun deuren. Nog maar drie maanden geleden zag de Deurvorststraat er heel anders uit.


Leegstaande etalages ingericht

Ulft 2020 heeft met hulp van anderen twee etalages ingericht. Naar ons idee is dat  fantastisch gelukt. De leegstaande plekken in de straat zijn een doorn in het oog en onderbreken de continuďteit van de straat. Verschillende mensen hebben materialen gebracht en ter beschikking gesteld.

Ulft 2020 ziet in de Deurvorststraat ruimte voor de nieuwe maakindustie. De ingerichte etalage geeft een beeld van de historische maakindustrie van Ulft en omgeving.

Een ander idee van Ulft 2020 is dat de streekproducten veel beter in beeld moeten komen. Een streeklokaal waar lokale producten rechtstreeks vanaf de boer worden verkocht zouden wij prima vinden passen in Ulft.


Voorstellen voor een tijdelijk park, september 2014

Het afgebrande Hotel de Sluis is voor velen al jaren een doorn in het oog. Vorig jaar werd de entree van Ulft nog verkozen tot de meest afzichtelijke plek van de Achterhoek. Ulft 2020 ziet het liefst dat het bestaande gebouw weer in ere wordt hersteld. Maar mocht dit vanwege de bouwtechnische staat niet meer mogelijk zijn, laten we proberen er weer iets aantrekkelijks van te maken. Denk bijvoorbeeld aan een (tijdelijk) park. 

   


Wensbeelden van Ulft2020 gepresenteerd op 11 juni 2014 tijdens een drukbezochte informatieve avond voor en door ondernemers met de titel klaar voor de nieuwe tijd?!

      

Bestaande situatie in de F.B. Deurvorststraat Ulft

Heldere, eenvoudige, groene openbare ruimte in de F.B. Deurvorststraat zonder bochten en terreur van paaltjes, muurtjes en verdwaalde zwerfkeien

Aantrekkelijke presentatie van huidige gebruikers en nieuwe kleinschalige maaklokalen 

Eenvoud herstellen in de openbare ruimte. Gemeentelijk monument terug brengen in de schoonheid van toen

In de huidige vorm is deze pizza zaak onherkenbaar, laat zien wat er gebeurd!


Hoe was het eens...?

Het gevoel voor ambacht en materiaal, als ook de eenvoud zijn verdwenen. 

      

      

      

      

      

      

      


< vorig project

volgend project >