STUDIO     NIEUWS     PROJECTEN     BLOG     MEEGEWERKT AAN     CONTACT


< vorig project

volgend project >

Kloostertuin Ulft

Op deze historische plek in Ulft worden een aantal keer per jaar evenementen georganiseerd. In de huidige situatie knelt deze programmatische wens met het woongenot. Dick van Aken Architectuur is gevraagd met alle participanten van deze besloten buitenruimte een meervoudig gebruik mogelijk te maken.

sfeer impressie  kloostertuin

Van Oudsher vormen het klooster, de bewaarschool, de gesloopte kerk met pastorie een eenheid, het culturele hart van het dorp. Thans is de ruimte achter het klooster verkaveld en fysiek van elkaar gescheiden.


Foto uit 1927 met daarop de ommuurde kloostertuin

Om recht te doen aan de historische context van deze locatie, stellen wij voor de ruimtelijke eenheid te herstellen en de bijzondere kwaliteit van dit besloten achtergebied te versterken. Daarin spelen de grote bomen de nog bestaande delen van de oorspronkelijke kloostermuren, die er thans verloren en verwaarloosd bij staan een belangrijke rol.
     

het huidige binnengebied is opgedeeld                                                                           ruimtelijk voelbaar maken van de historische kloostertuin

Het klooster krijgt mede op initiatief van Ulft 2020 een nieuwe invulling. Ondernemers- centrum IJzersterk Ondernemen gaat het klooster exploiteren. De voorzijde van dit gebouw is de formele entree voor de bedrijven. De tuin achter het klooster kan worden omgevormd tot een nieuwe informele voorzijde van het gebouw met centraal een horeca bestemming.

Het doel is om te onderzoeken of de buitenruimte ook gebruikt kan worden door het Schuttersgilde tijdens evenementen. Een flexibele inrichting van de tuin maakt een dubbelgebruik mogelijk.

sfeer impressie  kloostertuin

< vorig project

volgend project >