STUDIO     NIEUWS     PROJECTEN     BLOG     MEEGEWERKT AAN     CONTACT


< vorig project

volgend project >

Visieplan Openbare Ruimte Spijkerbuurt en Boulevardkwartier Arnhem

Het is inspirerend om een vergezicht te schetsen van hoe de wijk er in de toekomst uit kan zien. Het doel van dit Visiedocument is: inspiratie, voer voor discussie en ideeën aan te bieden voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in Spijkerbuurt / Boulevardkwartier. Het achterliggende doel is om de wijk op de korte en lange termijn aantrekkelijker te maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. In het vorige hoofdstuk zijn aanbevelingen gedaan om dit te bereiken. In dit hoofdstuk schetsen we zelfs een beeld van de wijk als voorbeeld voor heel Nederland. Dat kan lukken met een actieve inbreng van bewoners en ondernemers, waarbij richtinggevend is: “Act local, think global“.

We vergelijken Spijkerbuurt/Boulevardkwartier met wijken als Prenzlauerberg in Berlijn en de omgeving van de Witte de Withstraat in Rotterdam. Ook daar is sprake geweest van een neergang en een opleving eind negentiende eeuw en dank zij hun ideale ligging vlak naast het centrum van de stad en hun jeugdige bevolking zijn ze weer helemaal opgebloeid.

Meer over het visieplan weten? Op deze plek is een filmje te vinden met meer uitleg en het visieplan zelf. Dit kan via de website van Mijn Spijkerkwartier. Je vind er een filmpje en het hele document is in te zien..

Het visieplan is geschreven door: , Han van Zwieten, Dick van Aken, Edwin Königel, Wilbert de Haan en Marlies Raterink.  In 2014 heeft het Bewonersoverleg Spijkerkwartier de Werkgroep Openbare Ruimte opdracht gegeven om een visie te ontwikkelen op de openbare ruimte van de Spijkerbuurt en het Boulevardkwartier. Aanleiding voor het maken van dit document is de verloedering van de openbare ruimte en het gebrek aan aandacht voor kwaliteit bij gemeentelijke plannen. Dit visiedocument is bedoeld om discussie in de wijk los te maken en dient als inspiratiebron en toetsingskader voor ontwikkelingen in de openbare ruimte om tot een nog mooiere wijk te komen.

conceptbeeld hoek Spijkerlaan - Spijkerstraat

bestaande situatie hoek Spijkerlaan - Spijkerstraat

conceptbeeld hoek Spijkerstraat - Driekoningenstraat

bestaande situatie  hoek Spijkerstraat - Driekoningenstraat

< vorig project

volgend project >