PROJECTEN


< vorig project

volgend project >

Nieuwe entree centrumplan Ulft

Aanleiding hiervoor was de aanleg van een regenwaterriolering in de Deurvorststraat tussen het voormalige Hotel de Sluis en het Kennedyplein en de onveilige oversteek van de Bongersstraat.  In dit project is intensief samengewerkt met een groep van afgevaardigden bestaande uit bewoners en ondernemers uit beide straten, de gemeente Oude IJsselstreek en civieltechnisch projectbureau Anacon. Dick van Aken en Olaf Molenaar, die samen ook Ulft2020 leiden, hebben het proces van communicatie, inspiratie verzorgd. Alle input is door Dick van Aken Architectuur verwerkt in een concept ontwerp, wat door Anacon infra is verwerkt naar het Voorontwerp.


Concept ontwerp  n.a.v. overleg met de buurt door Dick van Aken Architectuur. Dit ontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking door civieltechnisch bureau.

Wat is er veranderd: De snelheid op de Bongersstraat moest omlaag. Het was al een 30 km zone, maar visueel was er geen verandering met de reguliere 50 km snelheid. De rijbanen van de Bongersstraat zijn ter plaatse uit elkaar getrokken. Visueel  oogt de weg hierdoor smaller. De brede, met bomen beplantte groene middenberm zorgt er voor dat de straat beter kan worden overgestoken. Belangrijk punt in het overleg met de buurt was dat de Deurvorststraat bij het centrum van Ulft hoort. De verblijfskwaliteit moest omhoog. Fietsers en voetgangers krijgen in de nieuwe situatie meer ruimte. Voor de  auto's is de straat minder aantrekkelijk gemaakt. Ook zijn er minder parkeerplaatsen. Dit werd mogelijk door de aanleg van de nieuwe entreeroute voor auto's, de Keurkamer en de parkeerplaats bij het Anker.

De Deurvorststraat bestaat aan één zijde uit aaneengesloten gebouwen, de andere zijde uit een open bebouwing. Deze excentriciteit is ook in de inrichting en het groen versterkt. De straat heeft een mooi gebogen profiel gekregen, er is meer groen aangebracht en de inrichting sluit aan bij het centrum. Voor fietsers is de straat in twee richtingen toegankelijk, voor autoverkeer alleen in de richting naar het Kennedyplein.

De entree van Ulft wordt door een bijzondere Schabracq lantaarn gemarkeerd. Deze staat op het fundament van de verdwenen schoorsteen van de Benraad. De voormalige 'rest'  locatie aan het water is in het plan betrokken en heeft een groene invulling gekregen met een goede aansluiting op de voetgangersbrug. 

Het betrekken van de Oude IJssel bij het centrum van Ulft, zien wij nog als belangrijkste openstaande item. Of dit gerealiseerd kan worden gaat afhangen van de ontwikkelingen op de locatie van het voormalige Hotel de Sluis.


foto: Deurvorststraat

foto: Bongersstraat
foto: entree gemarkeerd  door bijzondere Schabracq lantaarn

Concept ontwerp  n.a.v. overleg met de buurt door Dick van Aken Architectuur. Dit ontwerp is  de basis voor de uitwerking door civieltechnisch bureau.
< vorig project

volgend project >