STUDIO     NIEUWS     PROJECTEN     BLOG     MEEGEWERKT AAN     CONTACT


< vorig project

volgend project >

Groene gevel parkeergarage Arnhem


Ontwerp groene gevel Velperpoortgarage Arnhem,  Ir. J.P. van Muijlwijkstraat

Deze plek is heet, te heet!
De Velperpoortgarage staat op n van de heetste plekken van Arnhem. Daarom heeft Dick van Aken Architectuur deze locatie ingezonden voor een prijsvraag voor een groene gevel in Arnhem.
De parkeergarage ligt aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat en grenst aan het plein voor het Velperpoortstation. Een steenachtig gebied met veel verkeer en weinig groen. Het gebied vormt de entree van de stad vanuit de richting Velp. De architectonische uitstraling is laag, net als de belevingswaarde. Ook is het een gebied dat hoog scoort qua hittestress en fijnstof.  Het vergroenen van de gevels zou een begin kunnen zijn van het vergroenen en verbeteren van deze stedelijke entree als geheel. Een winst voor de stad en voor de wijk.

 

In juni 2017 werd bekend dat de gemeente Arnhem het project meeneemt  in een reeks van maatregelen om het gebied samen met andere partijen te vergroenen. Het programma moet er toe leiden dat  de mogelijkheden voor waterinfiltratie groter worden, de plek minder opwarmt en de beeldkwaliteit aantrekkelijker wordt. Alle onderdelen van het programma staan of vallen met de aanwezigheid van voldoende budget. De gemeente Arnhem verwacht in het najaar 2017 meer duidelijkheid te hebben of de plannen gerealiseerd kunnen worden.


afbeelding: Hittestress NRC 2017 Arnhem centrum en Spijkerkwartier

bestaande gevel Velperpoortgarage Arnhem

Het vergroenen van de Velperpoortgarage sluit goed aan bij de nieuwe ontwikkelingen rondom het Velperpoortstation. En van de doelstellingen van de herinrichting is dat het plein meer verblijfskwaliteiten krijgt. Het huidige tankstation met de parkeergarage maken als gevelwand onderdeel uit van het pleingebied. De groene gevels zullen de uitstraling doen verzachten en dragen daarmee bij aan de doelstelling voor de herinrichting van het Velperpoort stationsgebied.


Het vergroenen van de Velperpoortgarage past tevens goed bij de visie die de Werkgroep Openbare Ruimte Spijkerkwartier heeft opgesteld. Een doelstelling in het visiedocument is dat het Spijkerkwartier een groene en aantrekkelijke wijk wil zijn. In de wijk wordt innovatief gewerkt aan een mooie, duurzame en groene wijk.  Er wordt onder andere onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het groen in de wijk toekomstbestendig in te richten en de wijk nog groener en aantrekkelijker te maken. Vertikaal groen op gevels maakt integraal onderdeel uit van deze plannen. Binnen het Spijkerkwartier zijn al meerder verticale tuinen gerealiseerd.

De wijk heeft een eigen Buurtgroenbedrijf, waarin mensen uit de wijk werkzaam  zijn, die voorheen voor langere tijd uit het arbeidsproces waren. Het onderhoud aan de groene gevel kan bij uitstek worden uitgevoerd door het Buurtgroenbedrijf . Onderhoud door mensen uit de wijk betekent meer betrokkenheid en betere resultaten.

< vorig project

volgend project >